Agencja Wsparcia i Zamówień NATO otrzymała pierwszą dostawę bomb kierowanych, które zostały zakupione wspólnie przez jedenastu członków sojuszu i jedno państwo partnerskie. Amunicja została wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych, a końcowymi odbiorcami pierwszej transzy będą siły zbrojne Belgii i Danii. Wartość umowy to 20 milionów dolarów.

Dostawa jest wynikiem współpracy zainicjowanej podczas walijskiego szczytu NATO z 2014 roku. Uzgodnione porozumienie ramowe umożliwia członkom sojuszu na tańsze i bardziej elastyczne zakupy bomb kierowanych. Na mocy tego samego porozumienia, w razie potrzeby, poszczególni sojusznicy mogą przekazywać sobie własne zapasy uzbrojenia tej klasy. Ma to zwiększyć niezależność europejskich państw NATO od Stanów Zjednoczonych przy prowadzeniu operacji lotniczych.

W programie uczestniczą: Belgia, Czechy, Dania, Grecja, Węgry, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania. Krajem partnerskim spoza NATO jest Finlandia.

Druga i trzecia transza zamówienia są już w produkcji. Bazując na zdobytym doświadczeniu, NATO zamierza zbudować podobne mechanizmy wspólnych zakupów amunicji także dla wojsk lądowych i marynarki wojennej.

Zobacz też: Wspólne dowództwo sił specjalnych Holandii, Belgii i Danii

(nato.int)

US Air Force / Senior Airman Miles Wilson