Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych chcą uchodzić za organizację tolerancyjną i wielokulturową. Dlatego w odpowiednio umotywowanych, niekolidujących z powagą munduru i niezagrażających bezpieczeństwu służby przypadkach mają zamiar udzielać indywidualnych zezwoleń na noszenie przez żołnierzy zarostu lub nakryć głowy odzwierciedlających ich tożsamość etniczną lub religijną.

Pierwszym członkiem personelu USAF-u, który otrzymał zgodę na noszenie brody na służbie, został sierżant sztabowy Abdul Rahman Gaitan. Żołnierz należy obecnie do 821. Eskadry Wsparcia Działań Ekspedycyjnych w bazie Travis w Kalifornii. Odpowiednie pozwolenie z dowództwa otrzymał on 1 sierpnia.

Edger Gaitan, pochodzący z Florydy, wychowany został w katolickiej rodzinie latynoskiego pochodzenia, jednak w czasie, kiedy stacjonował w tureckiej bazie Izmir, zaczął poważnie interesować się islamem. Cztery lata temu ostatecznie zadecydował o zmianie wyznania, przy okazji zmieniając też imię.

Miesiąc po zapuszczeniu brody ktoś odgonił sierżanta ruchem ręki, mówiąc przy tym nieprzyjemne słowa o muzułmanach. Tydzień później członek innej eskadry poufale podpytywał go, czy nie wstąpił może w szeregi samozwańczego Państwa Islamskiego. Jeszcze wcześniej ktoś zapytał wprost, czy nie jest on terrorystą. Żołnierze będący tego świadkami wzięli jednak Gaitana w obronę i zgłosili zajście przełożonym.

Uprawianie praktyk religijnych ma być elementem ogólnego rozwoju osobistego żołnierzy US Air Force, na który składają się zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe oraz zdrowe relacje społeczne. Wprowadzone w 2016 roku specjalne wytyczne, które dopuszczają odstępstwa od regulaminowych elementów ubioru i braku zarostu, mają zastosowanie w szczególności do muzułmanów i sikhów.

Zobacz też: Spór w US Navy o kapelana dla ateistów

(military.com, dvidshub.net; na fot. po lewej – sierżant sztabowy Edger Gaitan w 2012 roku, po prawej – sierżant sztabowy Abdul Rahman Gaitan dziś)

US Air Force / Staff Sgt. Clay Lancaster, Tech. Sgt. Liliana Moreno