T-84 Opłot-M z partii 49 wozów przygotowanych dla Tajlandii.