Wszystkie próby przeprowadzane są zgodnie z planem i dają zadowalające wyniki. Optymizm pogłębiły niedawne testy ogniowe, które odbyły się w Południowym Okręgu Wojskowym. Zakończyły się pełnym powodzeniem, dając na dzieję na szybkie przyjęcie do służby.

Przeciwlotnicze systemy S-400 Triumf zastąpią dotychczas eksploatowane baterie S-300PM, które są obecnie w fazie wycofywania ze służby. Jako planowane lokalizacje podaje się Rostów nad Donem lub Noworosyjsk. Termin jego wdrożenia do służby ustalono na 2012 rok.

Obecnie Rosja posiada cztery pułki uzbrojone w S-400, z których dwa rozmieszczone są w rejonie Moskwy, jeden w Obwodzie Kaliningradzkim (Flota Bałtycka). Ostatni, niedawno wdrożony do służby, znajduje się w Nachodce (Primorskij Kraj przy granicy z Chinami) .

Zgodnie z dalekosiężnymi planami, do 2020 roku Rosja ma mieć dwadzieścia osiem pułków S-400 Triumf, z których każdy składać się będzie z dwóch batalionów (po 8 wyrzutni w każdym). Docelowo miejscem ich lokalizacji będą przygraniczne tereny Rosji. Co więcej, do tego czasu Rosjanie planują rozpocząć rozmieszczanie opracowywanego systemu S-500, który wraz z S-400 będzie stanowił trzon obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Rosji

(armyrecogntion.com)