Amerykański Departament Obrony poszukując miejsca na nowy poligon na Guamie rozważa dwie lokalizacje zaproponowane przez mieszkańców wyspy. Przedsięwzięcie jest związane z relokacją amerykańskich sił w rejonie Azji-Pacyfiku.

Nowy poligon, na którym będą prowadzone ćwiczenia z ostrą amunicją, ma służyć żołnierzom piechoty morskiej przeniesionym z Okinawy. Według informacji uzyskanych przez agencję Kyodo pod uwagę jest branych pięciu do siedmiu miejsc. W poprzednich miesiącach armia, w ramach konsultacji społecznych, przeprowadziła szereg spotkań z mieszkańcami Guamu. W rezultacie do rozważanych lokalizacji nowego poligonu włączono dwie najczęściej wskazywane przez ludność. Są to rejony bazy lotniczej Andersen na północy wyspy oraz stacji telekomunikacyjnej marynarki wojennej Finegayan, położonej na północno-wschodnim wybrzeżu.

Departament Obrony zamierza także przygotować specjalny raport dotyczący wpływu relokacji Marines i otwarcia nowego poligonu na środowisko naturalne wyspy. Niemniej Pentagon zauważa, że nie ustalono jeszcze szczegółów przeniesienia oddziałów z Okinawy, w związku, z czym nie można podać dokładnych terminów całej operacji.

(kyodonews.jp)