Sąd apelacyjny w Turku oddalił zarzuty korupcyjne, które ciążyły na Patrii w związku z przetargiem na transportery opancerzone w Chorwacji. Prokurator generalny oskarżał dwóch pracowników firmy o działalność łapówkarską w latach 2005–2008. Dodatkowo oskarżyciel domagał się kary finansowej dla samego przedsiębiorstwa Patria Land Services Oy. Sędziowie oddalili wszystkie zarzuty, obciążyli skarb państwa kosztami postępowania sądowego i nakazali mu pokrycie kosztów poniesionych przez pozwanego.

Patria AMV jest obecnie jednym z najpopularniejszych kołowych transporterów opancerzonych świata. Oprócz Polski i Finlandii pojazdy te w różnych wariantach trafiły na uzbrojenie sił zbrojnych Chorwacji, Słowenii i Szwecji. W trakcie realizacji jest kontrakt na dostawy dla Republiki Południowej Afryki.

(defense-aerospace.com, fot. Ex13, via Wikimedia Commons na licencji Creative Commons CC-BY-SA-2.5)

Ex13, via Wikimedia Commons na licencji Creative Commons CC-BY-SA-2.5