W dniach 24−27 maja w Wientianie, stolicy Laosu, odbyło się dziesiąte spotkanie ministrów obrony ASEAN (ADMM), w którego trakcie podsumowano dotychczasowe postępy w kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Ministrowie jednogłośnie uznali, że obecna współpraca przynosi oczekiwane efekty. Majowa narada skoncentrowała się na rozwiązaniu problemu zagrożenia terroryzmem, który staje się coraz większym problemem w regionie.

Uznano, że podstawową metodą zwalczania ekstremistów powinna być współpraca w zakresie obrony i działań militarnych. Głównymi środkami mają być specjalne programy wymiany informacji, wzmacnianie zaufania oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa morskiego. − Terroryzm stanowi aktualne i wyraźne zagrożenie dla naszego regionu i ADMM muszą kontynuować wysiłki w celu jego zwalczania – powiedział minister obrony Singapuru Ng Eng Hen.

Ministrowie podpisali również dziesiątą Deklarację ADMM, która zobowiązuje państwa członkowskie do regionalnej i międzynarodowej współpracy, walki z terroryzmem, a także do przestrzegania międzynarodowych protokołów, dotyczących między innymi, postępowania na akwenach morskich. Istotną kwestią było nieformalne spotkanie ministrów ASEAN z chińskim ministrem obrony, Chang Wanquanem. Zadeklarowano intensyfikację współpracy, opracowano protokoły i normy zachowań w celu zmniejszenia napięć i nieporozumień w regionie. − Ciągła współpraca Chin i ASEAN ma kluczowe znaczenie dla stabilności w regionie, pojawiające się niebezpieczeństwa zagrażają utrzymaniu statusu quo – powiedział Ng Eng Hen.

(asianmilitaryreview.com, fot. U.S. Navy / Naval Aircrewman 2nd Class Corey Ring)