Działająca w Pentagonie Agencja Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA) notyfikowała Kongresowi fakt zainteresowania ze strony Arabii Saudyjskiej pakietem części zamiennych, których łączna wartość wyniesie 300 milionów dolarów. Realizacja odbywałaby się w ramach zwykle stosowanego w takich sytuacjach programu US Foreign Military Sales, czyli eksportu za pośrednictwem amerykańskich sił zbrojnych.

Jako główne argumenty przemawiające za sprzedażą podano zwiększenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych poprzez wzmocnienie swoich sojuszników w strategicznym regionie. Jednocześnie zaznaczono, że transakcja nie spowoduje zachwiania równowagi wojskowej w regionie.

Zamówienie ze strony Arabii Saudyjskiej odnosi się do pakietu części zamiennych do podlegających typowej eksploatacji czołgów M1A1 Abrams, bojowych wozów piechoty M2 Bradley oraz pojazdów HMMWV. Do części głównej dołączony jest serwis techniczny oraz usługi logistyczne. Złożone zamówienie jest częścią szerszego planu, zgodnie z którym wszystkie posiadane przez Saudyjczyków Abramsy mają być zmodernizowane do standardu M1A2S.

(defencetalk.com)