Białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA poinformowała o przeprowadzonych ze stroną amerykańską rozmowach dotyczących rozwoju wzajemnych kontaktów wojskowych. Podczas spotkania rozmawiano także o sprawach bezpieczeństwa regionalnego i światowego.

Rozmowy odbyły się dzisiaj w siedzibie białoruskiego ministerstwa obrony. Ze strony gospodarzy uczestniczył w nich minister obrony generał major Wiktar Chrenin, a Stany Zjednoczone reprezentowała chargé d’affaires Jenifer Moore.

Rozmowy o stosunkach wojskowych są kolejnym przejawem ożywienia relacji dwustronnych między tymi państwami i dowodem na otwarcie się Białorusi na zachód. Na początku marca amerykańscy inspektorzy wizytowali białoruskie jednostki wojskowe w ramach kontroli Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE). Równocześnie odbywały się wspólne ćwiczenia oddziału brytyjskiej piechoty morskiej ze 103. Samodzielną Brygadą Powietrznodesantową z Witebska w ramach jej przygotowań do misji ONZ.

Ponadto Departament Stanu poinformował, że amerykańskie przedsiębiorstwa są gotowe od zaraz rozpocząć sprzedaż ropy naftowej Białorusi w bardzo konkurencyjnych cenach. Białoruś od miesięcy prowadzi trudne negocjacje z Rosją w sprawie kontynuacji dostaw ropy i gazu. Załamanie się światowych cen ropy może ułatwić negocjacje i sprawić, że zachodnia ropa stanie się atrakcyjna dla Mińska, który stara się uniknąć dalszego zacieśniania stosunków, a w przyszłości przyłączenia do Rosji.

W ramach dywersyfikacji dostaw poprzez ukraiński port w Odessie zakupiono surowiec z Azerbejdżanu, a kolejny tankowiec 18 marca zawinął do Kłajpedy. W czasie lutowej wizyty na Białorusi sekretarz stanu Mike Pompeo zadeklarował gotowość Stanów Zjednoczonych do dostarczenia przez Amerykanów nawet 100% ropy potrzebnej na Białorusi.

Zobacz też: US Army latem odbierze brygadę czołgów M1A2C

(belta.by, rferl.org, belsat.eu)

US Department of State