Królewskie Siły Powietrzne Omanu (RAFO) podpisały umowę z Airbus Military na dostawę ośmiu maszyn C-295. Cały proces dostarczania tych jednostek rozpocznie się wraz z początkiem przyszłego roku. Pięć z nich będzie dostarczone w wersji transportowej, a trzy jako tzw. maritime patrol aircraft (MPA).

Samolot zwiększy zdolność Omanu do patrolowania swoich wód terytorialnych oraz do prowadzenia misji przeciwko piractwu, nielegalnej imigracji i przemytu. Jednak wymagające warunki, jakie panują w Omanie, będą doskonałym sprawdzianem dla tego typu jednostek.

Dwie inne jednostki wyprodukowane przez przedsiębiorstwo Airbus Military są już obsługiwane przez Królewską Policję Omanu. Mowa tutaj jest o samolotach transportowych CN-235.

Nowa generacja samolotów C-295 jest idealna do obrony i misji cywilnych, w zakresie operacji humanitarnych, patroli morskich i ochrony środowiska. Dzięki swojej solidności i niezawodności, a także zastosowaniu prostych systemów, te średnie transportowce zapewniają wszechstronność i elastyczność, która jest konieczna dla szerokiego spektrum wykonywanych przez nie zadań. Zdolne są do transportu personelu cywilnego, oddziałów wojskowych oraz transportu ładunków wielkogabarytowych. Ponadto, wykorzystuje się je do ewakuacji medycznej, zadań łącznościowych i logistycznych oraz lub operacji powietrzno-desantowych.

(www.airbusmilitary.com)