US Army zamierza opóźnić o rok uruchomienie programu budowy nowego transportera opancerzonego AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) i jednocześnie zwiększyć koszty jego rozwoju o kilkaset milionów dolarów. Zabieg ten spowoduje odsunięcie w czasie startu jednego z najkosztowniejszych programów budowy pojazdów wojskowych. Jego celem jest wymiana wysłużonych transporterów M113, używanych jeszcze w Wietnamie.

Według planów wojsk lądowych przez trzynaście lat do służby trafi 2097 wielofunkcyjnych pojazdów. Cena jednej sztuki to około 1,8 miliona dolarów, a całość zamówienia wyniesie około 5 miliardów dolarów. Obecnie w przetargu uczestniczą dwaj oferenci. Pierwszym jest BAE Systems z wariantem pojazdu Bradley, a drugim General Dynamics proponujący nowszą wersję pojazdu Stryker.

We wtorek ujawniono nowy szkic. Dokument zakłada podpisanie kontraktu z jednym wykonawcą w maju 2014 roku. Potem nastąpi pięcioletni okres prac inżynieryjnych i dalszego rozwoju (tzw. faza EMD). Wykonawca dostarczy dwadzieścia dziewięć pojazdów do badań rządowych, a następnie, począwszy od 2020 roku, rozpocznie się trzyletnia produkcja wstępna. Podobny dokument, który opublikowano w marcu bieżącego roku, zakładał, że faza EMD będzie trwała cztery lata (2014–2017). Jej koszt w poprzednim szkicu określono na mniej więcej 388 milionów dolarów. Obecnie jest to 458 milionów dolarów. Wzrosły również późniejsze koszty produkcji wstępnej. Początkowo zakładano budowę 289 pojazdów w latach 2018–2020 za 1,08 miliarda dolarów. Na mocy aktualnych zapisów koszt oszacowano na 1,2 miliarda dolarów. Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej ogólne wydatki ukształtują się na poziomie 1,68 miliarda dolarów.

(defencenews.com)