Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała się przyjąć rezolucję dotyczącą wysłania dodatkowych 2500 żołnierzy do Mali. Zgodnie z zaproponowanym przez Francję rozwiązaniem liczebność sił międzynarodowych, stacjonujących w ramach MINUSMA, ma osiągnąć liczbę piętnastu tysięcy dwustu błękitnych hełmów.

Elementem wsparcia ma być między innymi 650-osobowy kontyngent niemiecki na wyposażeniu którego mają znaleźć się drony oraz samoloty transportowe. Według francuskiego ambasadora François Delattre’a główną częścią wsparcia dla misji w Mali mają stanowić wysoce wyspecjalizowane oddziały z Europy.

(africanspotlight.com; fot. Marie-Lan Nguyen, Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5)