Szef Regionalnego Biura ONZ ds. Afryki Centralnej François Fall pochwalił wysiłki krajów basenu Czadu w ich walce przeciwko Boko Haram. Zaznaczył jednocześnie poważne ograniczenia, z którymi muszą uporać się państwa zagrożone przez ekstremistów.

Podczas przemówienia wygłoszonego przed Radą Bezpieczeństwa ONZ Fall podkreślił wielkie sukcesy osiągnięte przez kraje środkowoafrykańskie w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa i rozwoju współpracy wojskowej. Jedynie pogarszająca się sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej budzi poważne zaniepokojenie przedstawicielstwa ONZ.

Jedną z przeszkód, przed którymi stoją kraje środkowej Afryki, są ograniczone środki i niedostateczne skupienie się na wczesnych stadiach odbudowy zniszczonych regionów. Niepokojące jest również zdaniem Falla niewystarczające skupienie się rządów na kwestiach humanitarnych.

)africanspotlight.com; fot. SSgt Ryan Crane, USAF)

SSgt Ryan Crane, USAF