W Rosji zmarł dziś najsłynniejszy rosyjski konstruktor dużych samolotów transportowych i komunikacyjnych Gienrich Nowożyłow. Miał dziewięćdziesiąt trzy lata.

W historii lotnictwa wojskowego Nowożyłow zapisał się przede wszystkim jako główny konstruktor samolot transportowego Ił-76 (na zdjęciu). W listopadzie 1967 roku Nowożyłow był zastępcą Siergieja Iljuszyna w jego biurze projektowym i to właśnie Nowożyłowowi Iljuszyn powierzył nadanie konkretnego kształtu nowemu samolotowi transportowemu zamówionemu przez władze radzieckie.

Łącznie wyprodukowano około tysiąca samolotów całej rodziny Ił-76 – obejmującej też takie maszyny jak latające stanowisko dowodzenia A-50 (i jego chińska kopia KJ-2000) czy latająca cysterna Ił-78.

Co się tyczy lotnictwa cywilnego, najbardziej udanym „dzieckiem” Nowożyłowa był szerokokadłubowy samolot pasażerski Ił-96. Uczestniczył także w pracach nad samolotem pasażerskim Ił-86 i jego pochodną – samolot sudnogo dnia Ił-80. Na emeryturę przeszedł ostatecznie dopiero w roku 2005 – jako osiemdziesięciolatek.

Zobacz też: Rosjanie chcą zamówić sto Iłów-76MD-90A

(tass.ru)

Alexey Reznichenko, Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0