Bułgarskie ministerstwo obrony poinformowało, że w przetargu na nowy samolot wielozadaniowy do 1 października wpłynęły oferty z trzech państw – Stanów Zjednoczonych, Włoch i Szwecji. Trzy państwa złożyły oferty sprzedaży czterech typów samolotów.

Zgodnie z procedurą oferty zostały otworzone przez dowódcę sił powietrznych, generała Canka Stojkowa, w kolejności otrzymania. Stany Zjednoczone zaoferowały F-16 i F/A-18, Szwecja – Gripena, a Włochy – Typhoona. Gospodarze podziękowali oferentom, a także państwom, które nie zdecydowały się ostatecznie na złożenie ofert. W tej drugiej grupie są Francja, Niemcy, Portugalia i Izrael.

Otwarcie ofert, które pozostaną niejawne, ponieważ zawierają informacje zastrzeżone przez poszczególne państwa, rozpoczęło fazę ich analizy. Ma ona zająć czternaście dni roboczych, ale może ulec wydłużeniu w razie konieczności pozyskania danych uzupełniających od oferentów.

Po zakończeniu analizy powołana decyzją premiera polityczno-wojskowa grupa do sprawy pozyskania samolotu przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami wszystkich państw i spróbuje uzyskać jeszcze lepsze warunki. Jej praca zakończy się sporządzeniem raportu dla ministra obrony, który przedstawi go rządowi. Do rady ministrów będzie należała ostateczna decyzja polityczna odnośnie do wyboru konkretnej oferty.

Zobacz też: Zgoda parlamentu na modernizację bułgarskich sił zbrojnych

(md.government.bg, defense-aerospace.com)

Eurofighter GmbH