Z początku wydawało się, że tragiczna śmierć Marka Szufy na pikniku lotniczym w Płocku w 2011 roku może położyć kres dalszym losom tej imprezy. Ostatecznie jednak przystąpiono do prac nad edycją AD 2012. Wszystko zmierzało w jak najlepszym kierunku, ale dziś, dosłownie na miesiąc przed imprezą, prezes zarządu Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej wydał oświadczenie odwołujące Płocki Piknik Lotniczy 2012.

– Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, w związku z wycofaniem się jednego z kluczowych sponsorów ze swoich dotychczasowych deklaracji oraz sytuacją w zakresie ubezpieczenia pokazów lotniczych zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczną edycję Płockiego Pikniku Lotniczego – pisze prezes Strześniewski w oświadczeniu.

Nie ujawniono, który sponsor podjął brzemienną w skutki decyzję.

(lotniczyplock.pl)