13 maja Rosjanie obchodzą Dzień Floty Czarnomorskiej. Z tej okazji Sewastopol organizuje uroczystości poświęcone 231. rocznicy powstania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Po porannej modlitwie w katedrze Świętego Włodzimierza uczestnicy złożą kwiaty pod pomnikiem cesarzowej Katarzyny Wielkiej, później w Akademii Marynarki Wojennej imieniem Nachimowa odbędzie się ceremonia wręczenia flag załogom okrętów biorących udział w obchodach.

Flota Czarnomorska powstała za rządów Katarzyny Wielkiej. Po przyłączeniu Krymu do Rosji caryca wydała dekret o powołaniu związku operacyjno-strategicznego Imperium Rosyjskiego. Jednak proces jej tworzenia składał się z kilku etapów. W maju 1783 roku do Zatoki Achtiardskiej weszło jedenaście okrętów Flotylli Azowskiej, z którymi połączyło się siedemnaście innych, należących do ówczesnej Flotylli Dnieprzańskiej. Pierwszy zespół operacyjny zatwierdzono w 1785 roku.

W skład Floty Czarnomorskiej wchodzi obecnie około 2,5 tysiąca jednostek różnych typów bazujących w Sewastopolu i Noworosyjsku. Służy w niej 21 tysięcy marynarzy. Do głównych zadań Floty Czarnomorskiej należy ochrona interesów gospodarczych Rosji w regionie, przeciwdziałanie nielegalnej działalności, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi, a także realizacja zadań polityki zagranicznej państwa.

(ria.ru)