Do końca 2013 roku do służby wejdzie nowy pułk wyposażony w systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 Triumf. Ma on wzmocnić obronę przeciwlotniczą wokół rosyjskiej stolicy. Nowa jednostka dołączy do dwóch już stacjonujących w pobliżu Moskwy pułków S-400.

Obecnie Rosjanie posiadają dziewięć dywizjonów baterii kompleksu S-400. Wchodzą one w skład pięciu pułków, z których dwa są rozmieszczone w rejonie Moskwy, jeden zaś w Obwodzie Kaliningradzkim (Flota Bałtycka). Kolejny znajduje się w Nachodce (Primorskij Kraj przy granicy z Chinami), a ostatni, niedawno wdrożony do służby, w Noworosyjsku (Południowy Okręg Wojskowy).

Zgodnie z dalekosiężnymi planami do 2020 roku Rosja ma mieć dwadzieścia osiem pułków S-400 Triumf, z których każdy składać się będzie z dwóch dywizjonów (po osiem wyrzutni w każdym). Docelowo miejscem ich lokalizacji będą przygraniczne tereny Rosji. Co więcej, do tego czasu Rosjanie planują rozpocząć rozmieszczanie opracowywanego systemu S-500, który wraz z S-400 będzie stanowił trzon obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Rosji.

S-400 Triumf jest systemem obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu. Kompleks jest zdolny do rozpoznania celów w odległości do 600 kilometrów. Może zwalczać jednocześnie trzydzieści sześć celów w odległości do 400 kilometrów i lecących na wysokości 30 kilometrów. System jest w pełni zautomatyzowany i przeznaczony do likwidacji różnych środków napadu powietrznego, w tym samolotów, bezzałogowych aparatów latających i rakietowych pocisków balistycznych.

(en.rian.ru)

Vitaly V. Kuzmin, via Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported