Po trzech latach piastowania urzędu przewodniczącego Komitetu Wojskowego Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego generał Petr Pavel sprawowanie funkcji przekazał Brytyjczykowi, generałowi Stuartowi Peachowi. Wybrano go już we wrześniu 2017 roku, a przedwczoraj formalnie przejął urząd.

Jest to ważny moment dla Wielkiej Brytanii, gdyż obywatel tego państwa od dwudziestu pięciu lat nie pełnił funkcji przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO. Jest to traktatowy organ militarny, którego zadaniem jest wydawanie zaleceń i opinii w sprawach wojskowych dla Rady Północnoatlantyckiej i kierowanie pracą dowództw regionalnych Paktu Północnoatlantyckiego.

Stanowisko przewodniczącego Komitetu Wojskowego do tej pory przypadło dziewiętnastu oficerom, licząc od 1963 roku. Pięć razy był nim Niemiec, cztery razy – Brytyjczyk, po dwóch przewodniczących miały Kanada, Włochy i Norwegia, zaś po jednym – Belgia, Czechy, Dania i Holandia.

Ustępujący szef przewodniczył komitetowi wojskowemu od czerwca 2015 roku, gdy zastąpił duńskiego generała Knuta Bartelsa, sprawującego tę funkcję od 2012 roku. Generał Petr Pavel w latach 2010–2011 był zastępcą szefa Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy (Supreme Headquarters Allied Powers Europe). W 2011 roku został szefem czeskiego sztabu generalnego i jednocześnie członkiem Komitetu Wojskowego NATO.

Piastowanie urzędu przez Pavela upłynęło pod znakiem wdrażania głównych postanowień Planu na Rzecz Gotowości przyjętego na walijskim szczycie w Newport we wrześniu 2014 roku. Ponadto był to czas zwiększonego zaangażowania NATO w Europie Środkowo-Wschodniej i przykładania większej uwagi do operacji ochrony przestrzeni powietrznej państw NATO. Pavel podkreślał duże znaczenie samodzielności europejskiego komponentu sojuszniczego i wzywał jednocześnie do podnoszenia budżetów obronnych przez państwa NATO. Osobiście angażował się w sprawę pozyskania systemu S-400 Triumf przez Turcję.

– Jestem dumny, że dołączam do NATO w tak ważnym czasie w historii. Sojusz zapewnił zbiorową obronę, utrzymał bezpieczeństwo i wspólne wartości państw członkowskich przez prawie siedemdziesiąt lat. Jako przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO będę służył Radzie Północnoatlantyckiej radą i zagwarantuję, że NATO będzie nadal wzmacniało naszą obronę przed stale zmieniającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa – powiedział generał Peach.

Przed wyborem na obecne stanowisko generał Stuart Peach pełnił funkcję naczelnego dowódcy brytyjskich sił zbrojnych (Chief of the Defence Staff). W latach 2013–2016 był zastępcą naczelnego dowódcy, a wcześniej szefem brytyjskiego Połączonego Dowództwa Sił Zbrojnych.

Podkreśla się, że nominacja generała Peacha na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego to wzmocnienie sojuszu w obliczy zagrożenia ze strony Rosji. Londyn opowiada się za wsparciem państw flanki wschodniej, wysłał żołnierzy w ramach grupy bojowej NATO w Estonii i Polsce. Brytyjscy instruktorzy odpowiadają ponadto za szkolenie ukraińskich żołnierzy.

Zobacz też: Wspólne dowództwo sił specjalnych Holandii, Belgii i Danii

(nato.int)

PO (Phot) Owen Cooban / UK MOD © Crown copyright 2018