Na zorganizowanym przez NORINCO „Dniu Broni Pancernej i Przeciwpancernej” nie zabrakło licznych nowości. Oprócz pierwszego publicznego pokazu dynamicznego czołgu VT-5 i demonstracji systemu obrony aktywnej GL5 przedstawiono także nowy bojowy wóz piechoty.

VN-17 stanowi nową jakość dla chińskich oddziałów zmechanizowanych. NORINCO zdecydowało się opracować pierwszy w Chinach ciężki bojowy wóz piechoty oparty na podwoziu czołgu VT-5. Zapewne oba pojazdy wykazują wysoki stopień unifikacji i nie można wykluczyć, że koncern próbuje opracować wspólną platformę dla całej rodziny pojazdów. Masa VN-17 ma wynosić trzydzieści ton, a stopień ochrony – odpowiadać VT-5. Podobnie jak w czołgu stopień ochrony będzie można dostosować do potrzeb.

Obecna generacja chińskich bojowych wozów piechoty reprezentowana przez ZBD-04 (na zdjęciu tytułowym) i ZBD-05 jest twórczym rozwinięciem rosyjskich wzorców. Oba pojazdy są wzorem BMP-3 uzbrojone w niskociśnieniową armatę kalibru 100 lub 105 milimetrów sprzężoną z działkiem kalibru 30 milimetrów i karabinem maszynowym kalibru 7,62 milimetra. Oba wozy wykazują także pewne podobieństwo do rosyjskiego Kurgańca, co daje pożywkę dla interesujących teorii, jakoby inżynierowie Kurganmaszawodu w latach 90. pracowali w Chinach, a obecnie wykorzystywali zdobyte wówczas doświadczenia.

VN-17 zrywa z dotychczasowymi rozwiązaniami. Ma wyraźnie większą masę niż poprzednicy, a jego twórcy zrezygnowali z ciężkiego uzbrojenia. W skład tego ostatniego wchodzą jedynie działko kalibru 30 milimetrów oraz dwie wyrzutnie pocisków przeciwpancernych HJ-12 zamontowane w bezzałogowej wieży.

Obecny status pojazdu jest jak zwykle w wypadku chińskich wozów bojowych niejasny. Nie wiadomo czy demonstrowano prototyp, czy maszynę seryjną, ani czy został on już, lub w ogóle będzie przyjęty na uzbrojenie chińskiej armii. Oznaczenie VN-17 sugeruje, że powstał on z myślą o eksporcie. Faktycznie zestaw czołg i zunifikowany z nim bojowy wóz piechoty może stanowić atrakcyjną ofertę, trzeba jednak pamiętać, że popyt na ciężkie bojowe wozy piechoty jest z racji ich wysokiej ceny ograniczony.

(defence-blog.com)

Tyg728, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International