Xi Jinping polecił Siłom Rakietowym Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej kontynuację modernizacji w duchu nowoczesności, która zapewni im „pozycję i siłę”. − Siły Rakietowe stanowią fundament bezpieczeństwa narodowego oraz rdzeń polityki odstraszania, ponadto są strategiczną podporą, która czyni z państwa światową potęgę – oznajmił prezydent Chin.

Siły Rakietowe ChALW powołano pod koniec ubiegłego roku w ramach reform strukturalnych sił zbrojnych. Inauguracja odbyła się 31 grudnia 2015 roku. Chińskie władze jako główne zadania Sił Rakietowych wymieniają działania na rzecz ograniczenia zagrożeń wojennych, zapewnianie bezpiecznej i strategicznej pozycji Chin, a także utrzymanie globalnej równowagi i stabilności. Nowe zalecenia obejmują między innymi ulepszenie strategii i procedur. Xi Jinping wezwał, aby Siły Rakietowe kierowały się etyką i moralnością, unikając korupcji na rzecz uczciwej i godnej zaufania armii.

Ponadto zalecił wzmocnienie kreatywności, spójności oraz zdolności bojowej, zachęcając do efektywnego rekrutowania i rozwijania talentów w wojskowych szeregach. Podkreślił również kluczową rolę Partii oraz postępowanie Sił Rakietowych zgodnie z założeniami i poleceniami Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

(xinhuanet.com; IceUnshattered na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

IceUnshattered, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International