Dość powszechnie przyjmuje się, że cesarstwo Rzymskie za panowania Tyberiusza zaniechało dużych operacji wojskowych na wschód od Renu. Najnowsze odkrycia na terenie Turyngii przeczą tej opinii.

Już w roku 2009 w Hachelbich odnaleziono ślady obecności legionów datowane na III wiek naszej ery. Prowadzone od 2014 roku dokładne badania pozwoliły potwierdzić te przypuszczenia. W niedużej miejscowości natrafiono na ślady rzymskiego obozu mogącego pomieścić co najmniej 10 tysięcy ludzi, dwa pełne legiony plus oddziały pomocnicze i tabory. Na terenie wykopalisk odnaleziono osiem kuchni polowych i groty strzał datowane właśnie na trzecie stulecie po narodzinach Chrystusa.

Archeolodzy przypuszczają, że natrafili na obóz wojsk prowadzonych w głąb Germanii przez cesarza Maksymina Traka w latach 235/236. Maksymin został ogłoszony imperatorem przez zbuntowane legiony nadreńskie w Mogontiacum (Moguncja) w roku 235. Dzięki historykowi Herodianowi wiemy, że aby uzyskać tytuł „Germanicus Maximus” i tym samym wzmocnić swoją pozycję, nowy władca podjął wyprawę w głąb Germanii. Była to ekspedycja karna, mająca ukarać germańskie plemiona dokonujące najazdów na Galię. Nie wiadomo jednak było, jak duże siły ze sobą zabrał i jak daleko dotarł.

Odkrycia archeologiczne ostatnich lat rzucają więcej światła na te wydarzenia. Przypuszczalnie Maksymin Trak wyruszył na czele dwóch legionów z Moguncji i przez Kassel dotarł do Hachelbich. Stamtąd mógł zapuścić się nawet nad Łabę w pobliżu Magdeburga. Po zniszczeniu osiedli tamtejszych plemion legiony zawróciły. W drodze powrotnej pobiły Germanów pod Harzhorn, na północ od dzisiejszej Getyngi. Następnie rzymska armia zatrzymała się w Hedemünden, gdzie obozowały już legiony Augusta.

Udana ekspedycja zakończyła się powrotem do Moguncji. Opromieniony chwałą pogromcy barbarzyńców Maksymin stał się na krótki czas niekwestionowanym władcą cesarstwa rzymskiego. Zginął w 238 roku, zamordowany przez legionistów podczas oblężenia zbuntowanej Akwilei.

Zobacz też: Czy odnaleziono obóz Warusa?

(welt.de)

Johny SYSEL, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported