Nowa technika prowadzenia walki przez izraelski korpus pancerny.