W rosyjskiej armii znowu powiało optymizmem. Dowódca rosyjskich wojsk lądowych gen. płk. Władimir Czirkin, stwierdził, że do 2020 roku utworzonych zostanie przynajmniej 26 brygad wojsk lądowych. Na nowo utworzone związki taktyczne będzie się składać dziesięć brygad rozpoznawczych, czternaście lotnictwa wojsk lądowych oraz dwie obrony powietrznej. Brygady te dokooptowane zostaną do już rozmieszczonych 100 brygad wojsk lądowych w czterech okręgach wojskowych. Co więcej, ogólna liczebność sił zbrojnych pozostanie na dotychczasowym poziomie jednego miliona żołnierzy.

Ponadto, zmiany dotknęły także strukturę dowodzenia. Zrezygnowano z czteropoziomowej, na którą składały się następujące szczeble: okręg – armia – dywizja – pułk, a w zamian utworzono trzy poziomy: okręg – dowództwo operacyjne – brygada.

(en.rian.ru)