Według agencji informacyjnej Novinite bułgarski rząd przyjął narodową strategię obrony na posiedzeniu w środę 13 kwietnia. Nowy dokument strategiczny to owoc ubiegłorocznego średniookresowego przeglądu strategii obowiązującej od 2011 roku. Główne założenia odnoszą się do zmienionego środowiska bezpieczeństwa strategicznego i konsekwencji z tego wynikających. Przyjęty dokument identyfikuje „obronę” jako dalekosiężne działania państwa opierające się na przywództwie, planowaniu, finansowaniu i gromadzeniu zasobów.

Podczas analizy stanu bezpieczeństwa bułgarski rząd wziął pod uwagę nowe czynniki ryzyka i zagrożenia, w tym te o charakterze hybrydowym. Szczególnie w przypadku tych ostatnich Sofia stawiać będzie na działania synergiczne dwóch ośrodków: krajowego i sojuszniczego. Zadania bułgarskich sił zbrojnych zostały zharmonizowane zgodnie ze zobowiązaniami w ramach Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.

W dalszej kolejności przeprowadzono analizę dostępnych środków ludzkich, informacyjnych, materiałowych i finansowych, które mogłyby wspomóc potencjał obronny. Bułgarzy wzięli pod uwagę możliwość organizowania obrony kraju w warunkach poważnie ograniczonych środków budżetowych, akcentując równowagę pomiędzy przydzielonymi zasobami a narodowymi zdolnościami obronnymi.

Nowa narodowa strategia obrony Bułgarii proponuje wdrożenie kompleksowego podejścia w zarządzaniu kryzysami i konfliktami, w tym przeciwdziałaniu wojnie hybrydowej. Dla skutecznej realizacji kluczowe znaczenie będzie mieć synchronizacja działań sił zbrojnych ze wszystkimi organizacjami rządowymi i strukturami pozarządowymi.

Krajowa obrona będzie realizowana w ramach i przy zastosowaniu mechanizmu zbiorowej obrony NATO oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, a także narodowych zdolności obronnych. Siły zbrojne kraju otrzymują trzy główne zadania: obrona, utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz poprawa bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju.

Pełną ocenę i aktualizację narodowej strategii obrony zaplanowano na 2020 rok. W zależności od zmieniającego się stanu bezpieczeństwa i jego czynników termin ten może ulec skróceniu.

Zobacz też: Bułgaria anulowała zakup SandCatów, Bułgaria wzmacnia siły zbrojne

(novinite.com; na zdjęciu bułgarscy żołnierze podczas patrolu w Afganistanie, fot. Commando busof na licencji GNU Free Documentation License, Version 1.2 via Wikimedia Commons)