Brytyjskie ministerstwo obrony ogłosiło we wtorek nową strategię zaangażowania międzynarodowego. Celem ministerstwa jest lepsze dostosowanie swoich pozaoperacyjnych aktywności do szerszej polityki rządu.

Strategia została opracowana wspólnie z Biurem Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty po konsultacjach z innymi ministerstwami. Dokument przedstawia jak wykorzystać w interesie kraju wszystkie niebojowe aktywności ministerstwa obrony na arenie międzynarodowej. Minister obrony Philip Hammond powiedział mediom ‒ Ta strategia jest przyjmowana w czasie ograniczonych zasobów finansowych, dostarczając środków do takiego skupienia naszych aktywów i działalności abyśmy mogli wnieść jeszcze większy wkład w zapewnienie bezpiecznej i pomyślnej przyszłości Zjednoczonemu Królestwu. ‒

Przewidziana na 20 lat strategia oparta jest na 4 filarach: dyplomacji obronnej, wsparciu operacji, eksporcie oraz budowaniu stabilności regionalnej. Koncepcja została pozytywnie przyjęta przez ministra spraw zagranicznych Williama Hague. Część przewidzianych działań jest już wstępnie realizowana. Ministerstwo obrony chce wysłać attaché wojskowego do Birmy i powołać sekcję wojskową przy brytyjskim przedstawicielstwie w Sudanie Południowym. Wśród rozważanych działań są także pomoc przy szkoleniu libijskiego lotnictwa i marynarki wojennej, a nawet wysłanie przedstawicieli do Somalii. Strategia działań pozaoperacyjnych powstała w ramach wytycznych zawartych w „2010 Strategic Defence and Security Review”.

(army-technology.com)