W zamian za niedawno zlikwidowane Dowództwo Obrony Marynarki Wojennej na wyspie Czedżu Seul utworzył 9. Brygadę Piechoty Morskiej. W uroczystości z okazji powstania nowej jednostki wzięło udział ponad pięciuset przedstawicieli wojska i rządu, w tym Lee Sang-hoon, naczelny dowódca Korpusu Piechoty Morskiej.

Podstawowym zadaniem nowo utworzonej jednostki będzie zapewnienie bezpieczeństwa na wyspie i wodach ją okalających. Brygada będzie liczyć pięciuset żołnierzy, stacjonować będzie w bazie morskiej na Czedżu, w jej południowej części. Tam też wraz z początkiem przyszłego roku zostanie uruchomiona nowa baza.

W ramach brygady powstanie batalion reagowania kryzysowego, który w szczególności zajmował się będzie ochroną koreańskich jednostek przed infiltracją ze strony wroga i atakami terrorystycznymi. Na co dzień batalion będzie odpowiadał za ochronę lotniska i portu na Czedżu oraz zapewniał bezpieczeństwo na oblewających wyspę wodach Cieśniny Koreańskiej.

Ponadto 9. Brygada Piechoty Morskiej będzie również wykorzystywana jako specjalny zespół reagowania w razie ataków chemicznych, biologicznych czy radiologicznych. Będzie to możliwe dzięki wyposażeniu jednostki w pojazdy zwalczania skażeń chemicznych

(armyrecognition.com; fot. 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces, via Wikimedia Commons, na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)