Norweskie ministerstwo obrony jeszcze dziewięć miesięcy temu zastanawiało się nad wyborem między modernizacją czołgu podstawowego Leopard 2A4NO a pozyskaniem nowego czołgu. Dzisiaj wydaje się, że wątpliwości jest znacznie mniej. Oslo ujawniło w ostatnim czasie plany zakupowe na najbliższe osiem lat. Z nich jasno wynika, że projekt modernizacji Leopardów 2 do standardu 2A7V przeszedł do historii.

Obecnie jasne jest, że Norwegia woli kupić nowy czołg do 2025 roku, zamiast angażować się w kosztowne unowocześnienie już używanych maszyn. Definitywnie zrezygnowano z Projektu 5050, który norweskie ministerstwo obrony już wstępnie zaakceptowało, choć na początku 2018 roku zmieniło swoje plany, dokonując korekty Długoterminowego Planu Obrony z 2016 roku. Wydaje się, że Norwegia w całości zaakceptowała zalecenia przeglądu Landmaktutredningen (Analiza sił lądowych), który skrytykował pomysł modernizacji Leopardów i optował za pozyskaniem po roku 2025 zupełnie nowych czołgów.

Flota Leopardów 2A4NO zostanie utrzymana do 2025 roku. Do tego czasu mają być przeprowadzone ograniczone prace remontowe. W tym czasie Oslo powinno definitywnie wybrać między nabyciem nowego czołgu lub tymczasowym rozwiązaniem. Do roku 2024 na remont czołgów norweskie ministerstwo obrony przeznaczy od 7 do 20 milionów euro, a więc kwotę niewielką.

Modernizację do standardu 2A7V oceniono jako nieefektywną, gdyż te wozy mają nie sprostać wymaganiom pola bitwy, w szczególności w zakresie odporności na nowoczesną amunicję przeciwpancerną. Norweskie ministerstwo obrony stoi również na stanowisku, że zakup bądź leasing używanych Leopardów 2 będą nieefektywne.

Do 2025 roku norweskie wojska lądowe utrzymają trzy bataliony zmechanizowane. Na zakup nowych czołgów Norwegia przeznaczy budżet w wysokości od 400 do 800 milionów euro. Nadal rozważana jest możliwość partycypacji w którymś z europejskich programów pancernych.

Obecnie norweskie siły zbrojne posiadają trzydzieści Leopardów 2 z pięćdziesięciu dwóch wozów, które pozyskano w roku 2001 z holenderskich nadwyżek.

Zobacz też: Norwegia wybrała haubice K9

(armyrecognition.com)

Soldatnytt, Creative Commons Attribution 2.0 Generic