Dowództwo Bundeswehry zaakceptowało program budowy nowych niszczycieli min, które zastąpią używane obecnie jednostki typu Frankenthal. W planach jest także rozbudowa zaplecza dla sił przeciwminowych.

Deutsche Marine posiada obecnie dziesięć niszczycieli min, wspieranych przez dwanaście zdalnie sterowanych trałowców typu Seehund i dwie jednostki pomocnicze. Wszystkie okręty wchodzą w skład 3. Eskadry Trałowców z bazą w Kilonii. Nie opracowano jeszcze dokładnych wymagań dla nowych niszczycieli min, wiadomo jedynie, że mają być większe od poprzedników i przystosowane do szerokiej współpracy z bezzałogowcami. Planowana jest budowa jedenastu okrętów, co spowoduje skokowy wzrost zdolności niemieckich sił przeciwminowych. Prototypowa jednostka ma zostać zamówiona w 2022 i dostarczona w 2027 roku.

Wzrost potencjału 3. Eskadry Trałowców wymagać będzie również odpowiednio przystosowanego zaplecza. Baza w Kilonii ma zostać odpowiednio zmodernizowana i rozbudowana.

Niemiecka marynarka wojenna przechodzi ostatnio ciężkie czasy w związku z problemami z utrzymaniem gotowości bojowej i przedłużającą się budową nowych okrętów. Wymusiło to na Berlinie podjęcie odpowiednich działań, do których dodatkową zachętą są naciski ze strony USA. Zdaniem komandora porucznika Martina Schwarza, dowódcy 3. Eskadry Trałowców, modernizacja sił przeciwminowych zajęła dość wysokie miejsce na liście priorytetów Deutsche Marine.

Zostaw też: Fregaty przynętą na Holendrów do zakupu U-Bootów

(kn-online.de)

free photos, Creative Commons Attribution 2.0 Generic