Bundeswehra już wkrótce będzie mogła szybciej pozyskiwać sprzęt i wyposażenie. W przygotowaniu jest ustawa upraszczająca procedury przetargowe i proces zamówień. Zmiany dotyczyć będą nie tylko wojska, ale także cywilnych struktur bezpieczeństwa.

Pod koniec stycznia tego roku Bundestag uchwalił „Ustawę o przyspieszonych zamówieniach publicznych w sektorze obronnym i bezpieczeństwa i optymalizacji procedur składania zamówień publicznych”, która powinna wejść w życie w tym miesiącu. Głównym celem Berlina jest umożliwienie Bundeswehrze bardziej elastycznego i autonomicznego reagowania na dotkliwe braki i niedobory sprzętowe.

Szybsze i odbiurokratyzowane procedury będą dotyczyć przede wszystkim siedmiu obszarów technicznych uznanych w lutym tego roku przez rząd za kluczowe dla obronności Niemiec. Są nimi: budownictwo okrętowe, sztuczna inteligencja, zarządzanie operacjami sieciowymi, pojazdy pancerne i opancerzone, sensory, walka radioelektroniczna, cyberbezpieczeństwo i systemy łączności.

Cele rządu pokrywają się z założeniami przyjętymi przez Bundeswehrę w ramach programu Dywizja 2027. Program można potraktować jako rozpoczęcie prac na niemieckim wariantem bitwy/operacji wieloaspektowej (multidomain battle/operation). Jego celem jest wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej dywizji i zwiększenie możliwości bojowych od szczebla wielkich jednostek na pojedynczych żołnierzach skończywszy.

Zobacz też: US Navy zamówi dwa lotniskowce jednocześnie

(army-technology.com)

US Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Burt W. Eichen