Zgodnie z zapowiedziami Niemcy i Norwegia oficjalnie dołączyły do realizowanego przez kraje europejskie i NATO programu zakupu wielozadaniowych tankowców-transportowców (Multi-Role Tanker Transport, MRTT) Airbus A330. Zakup ten zostanie zrealizowany wraz z Holandią i Luksemburgiem. Oba kraje zobowiązały się do uczestnictwa w projekcie poprzez podpisanie w dniu dzisiejszym memorandum o porozumieniu w centrali NATO w Brukseli.

Program ten, znany jako Międzynarodowa Flota Wielozadaniowych Tankowców-Transportowców (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet, MMF), zainicjowała w 2012 roku Europejska Agencja Obrony (EDA). Europejska organizacja zajmująca się zarządzaniem kooperacyjnymi programami zbrojeniowymi – OCCAR – zarządza etapem zakupu samolotów jako organ wykonawczy umowy w imieniu Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NATO Support and Procurement Agency, NSPA). Po zrealizowaniu etapu zakupu NSPA odpowiadać będzie za pełne zarządzanie cyklem życia floty.

Program sfinansowany został przez cztery kraje, które będą dysponować wyłącznym prawem eksploatacji samolotów należących do NATO w systemie współużytkowania. Samoloty zostaną skonfigurowane z myślą o uzupełnianiu paliwa podczas lotu, przewozie pasażerów i ładunków oraz ewakuacji medycznej. Pierwsze dwa samoloty zostały już zamówione i zostaną dostarczone z linii konwersji tankowców Airbus Defence and Space w Getafe pod Madrytem w 2020 roku. Obecnie zamówionych zostanie pięć dodatkowych samolotów, a zamówienie zawierać będzie również opcję na zakup do czterech dodatkowych maszyn.

(Informacja prasowa Airbusa)

Maciej Hypś, konflikty.pl