Szwajcarska Rada Federacji zajmowała się raportem omawiającym możliwość kupienia nowych ciężkich śmigłowców transportowych. Przedstawiono w nim kilka opcji, ale ostatecznie rekomendowano pozostawienie w służbie obecnych śmigłowców Super Puma (na zdjęciu) i Cougar, mimo narastających ograniczeń możliwości ich użycia.

W raporcie rozważano różnice w charakterystykach i możliwych zastosowaniach pomiędzy śmigłowcami używanymi obecnie i potencjalnymi nowymi ciężkimi śmigłowcami transportowymi. Ważną analizowaną kwestią były szwajcarskie zobowiązania międzynarodowe związane z promocją pokoju czy udzielaniem pomocy w wypadku katastrof naturalnych. Na koniec przedstawiono kilka opcji rozwoju floty wojskowych śmigłowców w zależności od możliwości budżetowych.

W podsumowaniu stwierdzono, że chociaż takie maszyny mogłyby poszerzyć spektrum zadań wykonywanych przez wojsko w Szwajcarii i za granicą, śmigłowce tych rozmiarów mają również ekonomiczne i operacyjne wady. Zakup podobnej liczby śmigłowców do tej, jaka jest używana obecnie, jest w tej i w przyszłej dekadzie niemożliwy ze względów finansowych. Szwajcaria ma już zaplanowanych zbyt wiele innych wydatków na modernizację i zakup uzbrojenia. Z kolei kupowanie niewielkiej liczby nowych śmigłowców byłoby nieopłacalne pod kątem kosztów operacyjnych.

Tak więc, mimo nakładanych ograniczeń, obecne śmigłowce muszą pozostać w służbie do końca swojego planowanego cyklu życia, czyli do lat trzydziestych. Dopiero wtedy będzie można rozważać zakup ciężkich śmigłowców.

Zobacz też: Szwajcaria ponowi próbę zakupu myśliwców

(defense-aerospace.com, vbs.admin.ch)

Tim Felce, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic