13 lutego w czasie szczytu NATO w Brukseli ministrowie obrony Chorwacji, Węgier, Słowacji i Słowenii podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Dowodzenia Komponentem Operacji Specjalnych (Regional Special Operations Component Command, R-SOCC). Wkrótce do porozumienia dołączy również pozostająca poza sojuszem Austria.

Liderem grupy będą Węgry. Pod ich kierownictwem wszystkie pięć państw będzie pracować nad utworzeniem mobilnego dowództwa sił specjalnych zdolnego do prowadzenia małych operacji połączonych. Połączone dowództwo znacząco zwiększy możliwości pięciu państw w zakresie efektywnego stosowania ich oddziałów specjalnych. R-SOCC nie będzie miało stałej struktury, ale będzie się składało z modułów narodowych możliwych do wykorzystania przez każde państwo do własnych potrzeb. W razie konieczności przeprowadzenia większej operacji moduły będą się łączyły, tworząc połączone dowództwo.

Zastępca sekretarza generalnego NATO Rose Gottemoeller pochwaliła tę inicjatywę, podkreślając, że jest to znaczący krok w kierunku wzmocnienia możliwości sił specjalnych w tym regionie Europy i w kierunku utworzenia w pełni zintegrowanego międzynarodowego dowództwa regionalnego. Dowództwo zostanie utworzone zgodnie z wszelkimi standardami NATO przy wsparciu Sztabu Operacji Specjalnych NATO w Mons. Chociaż nowe dowództwo zostało pomyślane głównie do działania w ramach NATO i Unii Europejskiej, może także działać samodzielnie w operacjach niemających wsparcia żadnej z tych organizacji.

Będzie to już koleje międzynarodowe dowództwo sił specjalnych w ramach NATO. W czasie podobnego spotkania ministrów obrony państw NATO w czerwcu 2018 roku porozumienie o utworzeniu wspólnego dowództwa operacji specjalnych podpisały Belgia, Holandia i Dania. Osiągnięcie wstępnej gotowości zaplanowano na ten rok, a pełna gotowość ma zostać osiągnięta w 2021 roku. Dowództwo będzie częścią Sił Odpowiedzi NATO, ale będzie mogło wspierać Sojusz i inne organizacje również w innych misjach.

Zobacz też: Navy SEAL nastawia się na dużą wojnę

(nato.int)

Bundesheer, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0