WA-111 Szkwał

Nos torpedy superkawitacyjnej WA-111E Szkwał