Według Władimira Tuchowa z niezależnego think tanku Centrum Analiz Strategii i Technologii trwają już zaawansowane prace nad torpedą superkawitacyjną nowej generacji. Następca WA-111 Szkwał ma prawdopodobnie nosić nazwę Chiszcznik.

Programem kieruje biuro konstrukcyjne Elektropribor z Saratowa, a jednym z ważniejszych wykonawców mają być zakłady SEPO-ZEM z tego samego miasta. Oba podmioty, podobnie jak inne zaangażowane w badania było do tej pory bardziej związane z branżą lotniczą niż morską. Może mieć to związek z prostym faktem, że ośrodki zaangażowane pierwotnie w prace nad Szkwałem po rozpadzie Związku Radzieckiego znalazły się na Ukrainie. Program nowej torpedy superkawitacyjnej ruszyły w 2013 i miały pochłonąć już ponad półtora miliarda rubli (dwadzieścia pięć milionów dolarów).

Poza powyższym o Chiszczniku nie wiadomo praktycznie nic. Spekuluje się, że zapewne będzie miał wydłużony w stosunku do WA-111 zasięg, będzie bardziej niezawodny oraz otrzyma system samonaprowadzania. Pierwowzór nie miał takowego z dwóch powodów: silnik rakietowy torpedy był do tego stopnia głośny, że zakłócał pracę ówczesnych urządzeń pokładowych, a prócz tego manewry doprowadzały do rozerwania bąbla powietrza, w którym poruszała się torpeda. Ostatecznie radzieccy admirałowie uznali, że przy czasie osiągnięcia celu wynoszącym około dwóch minut, samonaprowadzanie jest zbędne.

W największym uproszczeniu zasada działania torped superkawitacyjnych polega na na wytworzeniu wokół pocisku bąbla powietrza. Redukuje to opory hydrodynamiczne, a przy wykorzystaniu specjalnego silnika rakietowego lub strumieniowego pozwala na osiąganie prędkości rzędu dwustu węzłów. Mimo licznych zalet broń tego typu okazała się droga i niekiedy zawodna, właśnie eksplozję torpedy Szkwał podaje się często jako przyczynę zatopienia okrętu podwodnego Kursk.

Oprócz Rosji zaawansowane prace nad torpedami superkawitacyjnymi prowadzone są w Niemczech i Iranie. W Stanach Zjednoczonych porzucono analogiczny projekt, a Chiny podobno ograniczyły się do zakupu pewnej liczby WA-111.

(navyrecognition.com)

One half 3544, domena publiczna