Sudańskie władze podjęły decyzję o zamknięciu targowiska Foro Baranga w zachodniej części Darfuru. Regularne oddziały wojska wkroczyły do tej części stolicy po niedawnych walkach między zwaśnionymi plemionami.

Według naocznych świadków żołnierze przywrócili spokój, rozdzielając członków zwaśnionych grup. Rząd podjął decyzję o zakazie noszenia przez cywili broni w zabezpieczonej części miasta.

W zeszły czwartek doszło między plemionami Gimir i Tama do walk, których skutkiem była śmierć sześciu osób. Wśród zabitych znalazł się miejscowy imam. Podczas wymiany ognia rannych zostało dziewięciu cywili. Służby medycznie niezwłocznie przetransportowały ich do szpitala w Chartumie.

(dabangasudan.org; fot. United States Agency for International Development)

United States Agency for International Development