W corocznym raporcie Global Militarisation Index (GMI) publikowanym przez Bonn International Centre for Conversion (BICC) tytuł najbardziej zmilitaryzowanego państwa świata po raz kolejny przypadł Izraelowi. Raport, opracowany na podstawie danych z roku 2013, wykazuje także powrót zbrojeń do Europy.

Stopień militaryzacji danego kraju wyliczany jest z następujących danych: procentu produktu krajowego brutto przeznaczanego na zbrojenia w porównaniu z wydatkami na służbę zdrowia, ogólnej liczby żołnierzy i członków formacji paramilitarnych w stosunku do populacji i liczby lekarzy, a także ilości ciężkiego uzbrojenia na głowę mieszkańca.

W ciągu ostatnich lat najbardziej zmilitaryzowanym regionem świata był Bliski Wschód. Obecnie doszło do pewnego przesunięcia na rzecz Europy, przy czym BICC zalicza do Starego Kontynentu Turcję, Cypr i państwa Zakaukazia. Obecna pierwsza dziesiątka przedstawia się, w kolejności od pierwszego miejsca, następująco: Izrael, Singapur, Armenia, Syria, Rosja, Cypr, Korea Południowa, Jordania, Grecja, Azerbejdżan. Tym samym połowa miejsc jest zajmowana przez państwa europejskie. Nowość to wejście do tej grupy Armenii i Grecji oraz powrót Korei Południowej. Stopień militaryzacji Armenii i Azerbejdżanu jest wynikiem konfliktu o Górski Karabach.

BICC stwierdza w raporcie, że państwa NATO obcięły w ostatnich latach wydatki na zbrojenia o ponad dziewięć miliardów dolarów, jednak w wyniku zaostrzenia stosunków paktu z Rosją może dojść do odwrócenia tego trendu. Z powodu niestabilnej sytuacji wzrosnąć mogą również wydatki na Bliskim Wschodzie.

Z braku wiarygodnych danych raport nie uwzględnia między innymi Korei Północnej, Sudanu, Somalii i Birmy. Mające największy budżet wojskowy Stany Zjednoczone sklasyfikowano na trzydziestym pierwszym miejscu, a intensywnie zbrojące się Indie i Chiny dopiero na odpowiednio osiemdziesiątej pierwszej i osiemdziesiątej dziewiątej lokacie. Polskę sklasyfikowana na siedemdziesiątym czwartym miejscu.

(bicc.de, fot. Michael Shvadron, Israel Defense Forces, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0 via Wikimedia Commons)

Michael Shvadron, Israel Defense Forces, Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0