Dziś w polskich księgarniach pojawiła się książka Piotra Oleksego „Naddniestrze. Terror tożsamości”. Nasz serwis objął ją patronatem medialnym.

Książkę należy polecić osobom zainteresowanym rozpoczęciem studiów nad historią, kulturą i życiem codziennym społeczeństwa Naddniestrza, przez nielicznych uznawanego za samodzielny organizm państwowy ma arenie międzynarodowej, a przez większość – nadal klasyfikowanego jako region autonomiczny Mołdawii. W obliczu wydarzeń we wschodniej Ukrainie Naddniestrze jako problem międzynarodowy zyskuje po raz kolejny na znaczeniu.

Książka, także w formie e-booka, jest dostępna w księgarni internetowej wydawnictwa.


Informacja o książce

Naddniestrze – kraina dziwów i kontrastów. Kiedyś ojczyzna strachów i upiorów, o których pisał już Henryk Sienkiewicz w Trylogii, dziś miejsce pełne zaskakujących paradoksów: bo choć to państwo nieuznawane, o przyszłości politycznej decyduje się tu przy urnie wyborczej. Choć to kraj, który powstał w obronie radzieckich wartości, ważniejsze niż ZSRR jest w nim Imperium Rosyjskie, a przywiązanie do „prawdziwej” mołdawskości doprowadziło do wojny z Republiką Mołdawii. Choć to miejsce silnych podziałów narodowościowych, to tu po raz pierwszy i ostatni w historii ramię w ramię walczyli ukraińscy nacjonaliści i rosyjscy imperialiści. Jak tak naprawdę wygląda naddniestrzańska codzienność? I co ją ukształtowało?

Na te i inne pytania odpowiada Piotr Oleksy, ukazując całą paletę niewiarygodnych sprzeczności rządzących Naddniestrzem. Spotykamy tu watażków, gangsterów i gorących patriotów nieuznanego państwa, ale „jest tu też trochę jak w filmie polskim zdaniem Mamonia – spojrzysz w prawo, spojrzysz w lewo, nic się nie dzieje. Marazm i apatia – powie ktoś. Stabilność – stwierdzi ktoś inny”.