Na początku grudnia spółka Maskpol z Konieczek zakończyła dostawy mundurów polowych dla Sił Zbrojnych RP. Produkcja realizowana była z krajowych tkanin w wydziałach produkcyjnych spółki i u polskich podwykonawców.

Na podstawie umów zawartych w październiku i listopadzie 2018 roku Maskpol dostarczył łącznie 148 tysięcy mundurów – 97 500 kompletów munduru polowego i 50 500 sztuk mundurów polowych letnich. W ramach kontraktu spółka uruchomiła nową szwalnię w Częstochowie, zatrudniającą blisko 150 osób. Maskpol zakończył również dostawy wszystkich zakontraktowanych na 2019 rok hełmów kompozytowych wz. 2005, kamizelek kuloodpornych KWM-02 oraz kompletów filtracyjnej odzieży ochronnej i masek przeciwgazowych.

– Zrealizowane umowy oznaczają finalizację największej dostawy mundurów dla wojska w ostatnich latach za blisko 80 milionów złotych – powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Elementy wyposażenia indywidualnego stanowią istotną cześć oferty spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej dla wojska i innych służb mundurowych.

– Od lat z powodzeniem realizujemy zamówienia dla wojska – powiedział Adam Ogrodnik, prezes zarządu Maskpolu. – Aktualnie Maskpol ma najwyższy w historii poziom kapitałów własnych. Wartość sprzedaży zrealizowanej w mijającym roku była zdecydowanie wyższa niż w 2018 roku, co świadczy o dynamicznym rozwoju firmy. Jesteśmy przygotowani na kolejne duże zamówienia.

Wchodzące w skład PGZ Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol oprócz umundurowania produkuje między innymi wyroby ochrony balistycznej: hełmy i kamizelki kuloodporne, produkty ochrony przeciwchemicznej: maski przeciwgazowe, odzież ochronną i sprzęt odkażający oraz wyroby ochrony prewencyjnej: tarcze, pałki i ubiory przeciwuderzeniowe. Głównymi odbiorcami produktów Maskpolu są wojsko, Policja i Straż Graniczna.

Zobacz też: MSPO: Zmodernizowany Leopard 2PL

(Informacja prasowa)

Polska Grupa Zbrojeniowa