Raytheon oferuje Polsce wersję pocisku SkyCeptor bez silnika startowego, aby spełnić wymogi dotyczące systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu „Narew”. SkyCeptor przeznaczony jest do zwalczania pocisków balistycznych i manewrujących krótkiego i średniego zasięgu, a także innych zagrożeń powietrznych. Raytheon oferuje również pocisk SkyCeptor z silnikiem startowym w drugiej fazie polskiego programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”.

– Zaoferowanie tego samego pocisku przechwytującego zarówno dla „Narwi”, jak i dla „Wisły” stanowi dowód zaangażowana firmy Raytheon we współpracę z polskim przemysłem i w tworzenie nowych, związanych z nowoczesnymi technologiami, miejsc pracy dla Polaków – powiedział Sam Deneke, wiceprezes działu systemów lądowych w firmie Raytheon.

Dzięki podwójnemu, opartemu na podczerwieni i aktywnemu, systemowi naprowadzania SkyCeptor jest skuteczny w dowolnych warunkach atmosferycznych. Pocisk nie potrzebuje również głowicy bojowej – jest oparty na pocisku Stunner, który niszczy cele siłą samego uderzenia. Stunner jest już produkowany seryjnie dla izraelskich sił zbrojnych i ma potwierdzoną zdolność zwalczania wszystkich pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które stanowią 92% pocisków balistycznych używanych na świecie.

Wybór pocisku SkyCeptor w drugiej fazie programu „Wisła” może oznaczać nawet sześćdziesięcioprocentowy udział polskiego przemysłu w jego produkcji, a odsetek ten może jeszcze wzrosnąć, jeśli zostanie on wybrany dla programu „Narew”.

Inne artykuły o MSPO 2019:

(informacja prasowa)

United States Missile Defense Agency, domena publiczna