W trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach reprezentanci Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Łączności i KenBIT-u podpisali list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy mającej na celu realizację projektu „Long Range Communications – Równoległe wykorzystanie łączności HF i satelitarnej w celu zapewnienia niezawodnej łączności w domenie lądowej, powietrznej i morskiej” ze środków Europejskiej Agencji Obrony.

Propozycja realizacji projektu została zgłoszona przez zawiązujące się międzynarodowe konsorcjum na spotkaniu panelu technologicznego poświęconego systemom łączności radiowej i wymiany danych. Zostało ono zorganizowane przez Dyrektoriat do spraw Badań i Technologii  Europejskiej Agencji Obrony. Głównym celem projektu ma być opracowanie niezawodnego i elastycznego systemu komunikacji długodystansowej.

System ma odpowiadać wymaganiom współczesnego teatru działań wojennych, w zakresie łączności radiowej dalekiego zasięgu, realizowanej za pomocą równoległego wykorzystania łączy danych takich jak fale krótkie oraz łączność satelitarna. Jego dodatkowym atutem, w przypadku awarii lub zniszczenia, będzie możliwość zastąpienia w sposób automatyczny łączności satelitarnej, łącznością na falach krótkich, przy zachowaniu jej podstawowych kanałów.

– OBR CTM od kilku lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach współpracując z NATO i Europejską Agencją Obrony. W ich ramach realizujemy projekty z zakresu ochrony portów, wojny minowej oraz bezzałogowych platform morskich. Teraz mamy szansę na implementację kolejnych sprawdzonych polskich technologii, tym razem z obszaru łączności radiowej i wymiany danych – stwierdził pełniący obowiązki prezesa zarządu OBR CTM Marcin Wiśniewski.

W ramach podpisanego listu intencyjnego sygnatariusze zadeklarowali wspólne opracowanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia do projektu i jego realizacji. Zobowiązali się również do wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji oraz organizowania wspólnych narad, spotkań roboczych, konferencji czy warsztatów. Ponadto uzgodniono, że OBR CTM będzie polskim koordynatorem w zakresie kontaktów przemysłowych z konsorcjum międzynarodowym.

Inne artykuły o MSPO 2019:

(informacja prasowa)

European Defence Agency
Polska Grupa Zbrojeniowa