Podczas pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego ministerstwo obrony narodowej podpisało cztery umowy. Trzy z nich to kontrakty dotyczące programu Wisła: dwie umowy szkoleniowe i jedna w sprawie pozyskania systemów łączności. Ostania dotyczy zmodernizowanych radarów Odra. Podczas ceremonii obecny był szef resortu Mariusz Błaszczak.

Trzy umowy dotyczące programu obrony powietrznej zawarto z Amerykanami w ramach programu międzyrządowego Foreign Military Sales. Umowy trafiły do podpisu po jednostronnym sygnowaniu ich przez stronę amerykańską. W hali A parafował je pełnomocnik ministra do spraw pozyskania i wdrożenia systemu Wisła pułkownik Michał Marciniak, a następnie przekazał je na ręce przedstawiciela ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Dwie umowy dotyczą szkolenia załóg dwóch baterii systemu Patriot, zaś przedmiotem trzeciej jest kupno ośmiu terminali MIDS z modułem kryptograficznym LVT. Podczas ceremonii podano informacje, że łączna wartość podpisanych to nieco ponad 19 milionów dolarów (około 71 milionów złotych). Szkolenie 160 żołnierzy rozpocznie się w 2020 roku i odbywać się będzie w turach w Fort Sill w stanie Oklahoma. Polacy zdobywać będą wiedzę z zakresu obsługi i serwisowania Patriotów oraz użycia ich w boju.

Są to umowy wykonawcze do porozumienia z 28 marca, na którego mocy zamówiono dwie baterie systemu rakietowego Patriot z pociskami PAC-3 MSE i systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System).

Pierwsza faza programu obejmie kolejne w sumie dziesięć umów: pięć ze Stanami Zjednoczonymi i kolejne pięć z przedsiębiorstwami polskiego przemysłu obronnego.

Ostatnia z pakietu umów, podpisana z PIT-Radwar, zakłada dostawę jedenastu zestawów zmodernizowanych trójwspółrzędnych radarów Odra pracujących w paśmie S, o zasięgu 240 kilometrów. Ponadto spółka zobowiązała się do odpłatnego przekazania czterech kompletów paneli zdalnego sterowania. W ramach umowy PIT-Radwar zapewni również pakiet logistyczny oraz szkolenie załóg i personelu technicznego.

Podpisy na dokumencie złożyli szef Inspektoratu Uzbrojenia generał brygady Dariusz Pluta i prezes przedsiębiorstwa Rafał Kowalczyk. Wartość umowy opiewa na 546 milionów złotych

(informacja prasowa)

Andrzej Pawłowski, konflikty.pl