Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne zaprezentowały na MSPO pakiet modyfikacji czołgów podstawowych Leopard 2A5. Skupia się ona na wymianie lub modernizacji przestarzałych części i systemów. Jest niezbędna, gdyż duża liczba komponentów nie jest już produkowana. Rodzi to problemy z gotowością operacyjną czołgów w przypadku konieczności wymiany wysłużonych części podczas remontu.

Podstawowym założeniem jest zapewnienie jak największej liczby części pochodzących od krajowych podmiotów przemysłu obronnego. Na opracowany przez WZM pakiet modyfikacji Leoparda 2A5 składa się modyfikacja systemu kierowania ogniem, w tym optoelektronicznych przyrządów obserwacyjno-celowniczych, modyfikacja systemu łączności radiowej zewnętrznej, modyfikacja interkomu i wymiana karabinu maszynowego.

W systemie kierowania ogniem wymieniono kamery termowizyjne WBG-X w przyrządach obserwacyjno-celowniczych PERI-R17A2 dowódcy i EMES-15A2 działonowego. W miejsce starych zamontowano kamery termowizyjne trzeciej generacji KLW-1 Asteria z detektorami matrycowymi, instalowane też w czołgach Leopard 2PL, PT-91 Twardy i T-72. Ma to w dużym stopniu poprawić zasięg pola widzenia i skuteczność ognia. Wymieniono też przestarzałe radiostacje SEM80/SEM90 na nowoczesne radiostacje cyfrowe RKP 8100.

Wymieniono również karabin maszynowy MG3 kalibru 7,62 milimetra na uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000P kalibru 7,62 milimetra. Nie zmieni się miejsce montażu, czyli specjalny uchwyt przy włazie działonowego. W miejsce czołgowego karabinu maszynowego MG3A1 kalibru 7,62 milimetra zamontowano karabin UKM-2000C tego samego kalibru.

Wszystkie prace modyfikacyjne przeprowadzą WZM w Poznaniu w Centrum Serwisowo-Logistycznym czołgów Leopard 2. Odbywać się będą czasie wcześniej zaplanowanych remontów Leopardów 2A5. WZM określają tę modyfikację jako optymalną w kwestii stosunku koszt/efekt. Ma być lepsza niż ta, którą zaprezentowano podczas ubiegłorocznych targów w Kielcach.

Inne artykuły o MSPO 2019:

Łukasz Golowanow, Konflikty.pl