Czterech z 32 żyjących w Polsce i na świecie byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau modliło się w niedzielę w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu za cudowne oswobodzenie w 1945 r. W 62. rocznicę tamtych wydarzeń, kapłanom towarzyszyli w modlitwie biskupi i księża z całego kraju oraz wierni.
W obliczu planowanej przez Niemców zagłady obozu, księża przysięgli św. Józefowi Kaliskiemu, że w przypadku ocalenia spotykać się będą każdego roku w Kaliszu – miejscu kultu tego świętego. Specjalny akt oddania się pod opiekę z 1945 r. księża ponowili podczas uroczystej mszy św.

Z sędziwymi duchownymi przybył przewodniczący Komitetu Księży Polskich Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych 93-letni biskup Ignacy Jeż, który przypomniał, że mimo upływu czasu, księża dochowują wierności złożonemu 29 kwietnia 1945 r. przyrzeczeniu i nieprzerwanie od 1946 r. spotykają się w Kaliszu.

Hitlerowski obóz koncentracyjny w Dachau istniał w latach 1933–1945. W czasie II wojny światowej był głównym na Zachodzie obozem koncentracyjnym dla polskiego duchowieństwa. Więziono tam około 200 tysięcy osób wielu narodowości. Wśród nich było około 1780 duchownych, z których 847 przeżyło wojnę i doczekało się wyzwolenia przez armię amerykańską.