Dowództwo irańskiej marynarki wojennej poinformowało o wprowadzeniu do służby w najbliższym czasie zmodernizowanych okrętów wojennych. Zapowiedziano również ujawnienie większej liczby informacji na temat rozwoju floty Iranu.

Kluczowym dniem ma być 28 listopada, kiedy to zostanie zwodowany dość tajemniczy Lavan, wtedy też mają zostać ujawnione kolejne projekty modernizacyjne. W irańskich mediach Lavan nazywa się niszczycielem, co nastręcza sporo problemów z ustaleniem tożsamości okrętu, gdyż terminem tym określa się również fregaty i korwety. Modernizacja okrętu miała obejmować wymianę uzbrojenia i elektroniki, a nawet ingerencje w architekturę kadłuba. Podkreśla się, że w całości polegano przy tym na rodzimych technologiach i możliwościach własnego przemysłu.

Z racji międzynarodowego embarga program modernizacji irańskich okrętów owiewa tajemnica. Poprzednie doniesienia na ten temat pojawiły się w czerwcu i dotyczyły starej korwety Bayandor, zbudowanej jeszcze w latach sześćdziesiątych w Wielkiej Brytanii. Oprócz uzbrojenia i systemu walki modernizacji poddano przede wszystkim układ napędowy: wymianie miały ulec silniki napędu głównego, wymienniki ciepła, instalacje paliwowa i olejowa oraz system kierowania maszynownią.

Obecnie mają być prowadzone prace nad okrętem szkolnym. We wrześniu Teheran poinformował o planach wprowadzenia do służby do marca przyszłego roku nowej generacji jednostek bojowych nazywanych Jamaran-3.

(naval-technology.com)