Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) opublikował najnowszy raport dotyczący światowego handlu uzbrojeniem, obejmujący sto największych przedsiębiorstw z tej branży. Wynika z niego, że w 2013 roku sprzedano broń za 402 miliardy dolarów.

Jest to trzeci z rzędu rok, w którym wartość sprzedanego uzbrojenia zmniejsza się. W stosunku do 2012 roku zmniejszyła się o dwa procent, co i tak jest lepszym wynikiem rok do roku, ponieważ wcześniej spadek ten wynosił niemal cztery procent. Zmniejszenie tempa spadku jest spowodowane w głównej mierze dużymi sukcesami handlowymi firm rosyjskich.

Sprzedaż w firmach mających siedziby w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spadała umiarkowanie, podczas gdy firmy rosyjskie zanotowały dwudziestoprocentowy wzrost przychodów. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, przedsiębiorstwa francuskie również zanotowały wzrosty, brytyjskie utrzymują się na stałym poziomie, ale hiszpańskie i włoskie nadal notują spadki przychodów. Począwszy od 2005 roku stale zwiększa się udał w rynku firm pochodzących spoza Europy Zachodniej i Ameryki Północnej; w 2013 roku wyniósł on piętnaście i pół procenta, co jest najwyższym wynikiem w historii badań prowadzonych przez SIPRI, a należy dodać, że z powodu braku wiarygodnych danych nie uwzględnia on Chin.

Wśród rosyjskich firm odpowiadających za duże wzrosty wyróżnić należy Korporację Rakiet Taktycznych ze wzrostem 118%, Ałmaz-Antiej z 34% i United Aircraft Corporation (vel OAK) z 20% wzrostu. Dzięki temu Ałmaz-Antiej awansował na dwunaste miejsce w rankingu stu największych firm zbrojeniowych świata i zbliżył się do czołowej dziesiątki, która od końca zimnej wojny obejmuje jedynie firmy zachodnie. Ponadto w 2013 roku na liście pojawiła się zupełnie nowa rosyjska firma produkująca sprzęt łączności i elektroniczny Sozwiezdije. Wzrosty przychodów rosyjskich firm w głównej mierze spowodowane są stabilnymi i rosnącymi zamówieniami ze strony własnego rządu, który od początku dwudziestego pierwszego wieku modernizuje armię.

Zapoczątkowane w 2001 roku cięcia budżetowe oraz wycofywanie się z Iraku i Afganistanu powoduje stałe zmniejszanie się zamówień w amerykańskich firmach zbrojeniowych. W 2013 roku spadek ten wynosił cztery i pół procenta w stosunku do roku poprzedniego. Wpłynęło to na liczbę amerykańskich firm obecnych na liście Top 100 SIPRI, na której w 2011 roku było ich czterdzieści dwie, a w 2013 już tylko trzydzieści osiem.

W wyniku zachodzących na świecie zmian SIPRI utworzyło nową kategorię badawczą na swojej liście, obejmującą „globalne południe”, do którego zaliczają się państwa takie jak Brazylia, Indie, Korea Południowa, Singapur czy Turcja. Łącznie odpowiadają one za 3,6% handlu bronią, jednak wzrost poszczególnych producentów w tej grupie był imponujący. Na przykład Korean Aerospace Industries odnotowało wzrost o trzydzieści jeden procent rok do roku, a podobnie rzecz się ma w przypadku brazylijskiego Embraera czy tureckiego Aselsana, które po raz pierwszy na liście Top 100 pojawiły się w 2011 roku

(defencetalk.com, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl