Podczas 74. walnego zgromadzenia ONZ rząd Mjanmy podpisał protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne (OPAC). Dokument precyzuje przepisy zabraniające prowadzenia zaciągu wśród osób nieletnich i nakłada na sygnatariuszy szereg ograniczeń w dopuszczaniu do działań zbrojnych osób poniżej osiemnastego roku życia.

OPAC zobowiązuje siły zbrojne Mjanmy do natychmiastowego zwolnienia wszystkich nieletnich żołnierzy i wsparcia w ich powrocie do życia cywilnego. Szacuje się, że w tamtejszym wojsku służy około 70 tysięcy osób poniżej osiemnastego roku życia. Przedstawicielka ONZ do spraw dzieci w konfliktach zbrojnych Virginia Gamba (na zdjęciu druga z prawej) wyraziła nadzieję, że ratyfikacja przyczyni się do lepszej ochrony mjanmańskich dzieci w przyszłości.

OPAC nakłada na państwa trzy ograniczenia dotyczące udziału nieletnich w konfliktach zbrojnych. Wprowadza całkowity zakaz poboru wśród osób poniżej osiemnastego roku życia, zakazuje przyjmowania do akademii wojskowych osób, które nie ukończyły szesnastu lat, i zakazuje kierowania rekrutów między szesnastym a siedemnastym rokiem życia do bezpośrednich działań wojennych.

Zobacz też: UNICEF: W Mali podwoiła się liczba dzieci-żołnierzy

(un.org)

ONZ