Według wstępnych ustaleń, okręty desantowe typu Mistral będą bazować w dalekowschodnich bazach rosyjskiej floty. Jako miejsce ich stacjonowania wybrano Władywostok i Pietropawłowsk Kamczacki. Trafią tam niezwłocznie po przyjęciu do służby, czyli możliwe że już w latach 2014-2015.

Z wypowiedzi Romana Filimonowa, szefa wydziału budownictwa w Ministerstwie Obrony wynika, iż rozpatrywanych było kilka miejsc stacjonowania. Jednak zdecydowano się w pierwszej kolejności na Władywostok ze względu na istniejącą tam infrastrukturę transportową oraz logistyczną.

Z kolei infrastruktura w Pietropawłowsku Kamczackim wymaga zdecydowanej poprawy. W przyszłości podjęte zostaną pracę nad polepszeniem tamtejszego zaplecza. Rosjanie noszą się z zamiarem budowy magazynów żywności oraz leż dla załogi mającego tam stacjonować Mistrala. Ponadto poprawione zostaną warunki do załadunku i rozładunku wojsk oraz sprzętu. Wszelkie prace zostaną ukończone do 2015 roku. Wtedy też zapadną konkretne decyzje.

Zapadłe ustalenia nie mają mocy wiążącej, bowiem pod uwagę brane są również inne miejsca, o których Filimonow nie wspomniał. Należy wziąć pod uwagę, iż jeden z okrętów organizacyjnie będzie należał do Floty Północnej i wielce prawdopodobne jest to, iż trafi do jednej z tamtejszych baz marynarki wojennej.

(en.rian.ru)