Misja Szkoleniowa Sojuszu Północnoatlantyckiego w Iraku, która miała za zadanie prowadzić szeroko pojęte szkolenie irackich funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości oraz policji, jest obecnie wycofywana z tego kraju.

Dowódca misji treningowej NATO, gen. Robert Caslen powiedział, iż była wola ze strony Sojuszu do kontynuowania wysiłków w celu wspomagania działań irackich służb oraz przekazywania im potrzebnego doświadczenia w radzeniu sobie z wieloma problemami. Kwestie te dotyczyły szkolenia irackich oficerów dla średniego oraz wyższego szczebla. Szkolenia te obejmowały też aspekty reagowania na zdarzenia kryzysowe oraz stworzenia krajowych mechanizmów dowodzenia i kontroli.

Początkowo zamierzano tę misję pozostawić także po 2011 r. Powodem opuszczenia przez funkcjonariuszy NATO tego państwa był amerykański upór, aby porozumienie o ich pozostawieniu zostało zaakceptowane przez władzę ustawodawczą, a na to nie chciano zgodzić się w Iraku. Krótko mówiąc, misja ta potrzebowała immunitetu, który miało zapewnić przedłużenie ram prawnych dla niej.
Misję tę reprezentowało około 120 żołnierzy z 12 krajów, a powołana została w następstwie decyzji podjętych na szczycie NATO w Stambule w 2004r. Opuszczenie Iraku przez Misję Szkoleniową NATO zbiega się z wycofaniem z tego kraju reszty wojsk amerykańskich.

(http://defensenews.com; http://www.nato.int)