Konsorcjum TLVS złożone z firm MBDA Deutschland i Lockheed Martin przedłożyło niemieckiemu Federalnemu Urzędowi do spraw Wyposażenia, Sprzętu Informatycznego i Wsparcia Eksploatacyjnego Bundeswehry propozycję dotyczącą rozwoju, testów i dostaw przyszłego niemieckiego systemu zintegrowanej obrony powietrznej i antyrakietowej TLVS.

W ofercie zaproponowano czteroetapowe podejście, które obejmuje opracowanie, integrację, testowanie i dostarczenie gotowego systemu wielozadaniowego. Według zapewnień producenta gotowa jednostka ma zapewnić nowe możliwości i istotne ulepszenia wydajności, wykraczające poza program MEADS i inne systemy.

– Pobieżny przegląd nagłówków prasowych pokazuje znaczący wzrost zagrożeń, jaki nastąpił w ciągu zaledwie pięciu ostatnich lat – powiedział Dietmar Thelen, dyrektor zarządzający joint venture TLVS. – Działamy w warunkach, w których te zagrożenia będą się dalej rozprzestrzeniać. Niemcy potrzebują przyszłościowego rozwiązania, które może rozwijać się wraz ze zmieniającymi się zagrożeniami.

TLVS został zaprojektowany w celu zastąpienia użytkowanego przez Niemcy systemu Patriot zaprojektowanego jeszcze w końcu lat sześćdziesiątych. Producent zapewnia, że TLVS oferuje ochronę przed szerokim spektrum zagrożeń dzięki dwóm rodzajom pocisków przechwytujących, znacząco ulepszonym rozwiązaniom radarowym przeznaczonym do działania na dalekich zasięgach oraz nowemu systemowi komunikacji zapewniającemu zwiększoną interoperacyjność i większe bezpieczeństwo systemów informatycznych.

TLVS ma być zintegrowanym systemem obrony powietrznej i antyrakietowej, zdolnym do jednoczesnego wykrywania, śledzenia i przechwytywania różnego rodzaju zagrożeń na średnich i krótkich odległościach w zakresie pełnych 360 stopni.

Zobacz też: Niemieckie postępy w sprawie obrony przeciwlotniczej

(Informacja prasowa)

Lockheed Martin